شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4 نتیجه گیری

الگوریتم رمزنگاری در این مقاله بر مبنای تغییر مدور اشوب می باشد. الگوریتم پیشنهاد شده حساس نسبت به کلید و دسته های کلیدی تولید شده توزیع اماری خوبی دارند، این الگوریتم فضای کلیدی متغیر کنترل شده ای دارد و نتیجه و اثر ریزش خیلی خوبی هم دارد. الگوریتم پیشنهاد شده در مقابل حمله متنهای انتخاب شده واضح، عدد رمزدار و حملات متفاوت ایمن هستند. هزینه محاسبه برای هر پیکسل تنها دو شیفت بیت مدور و یک تحریف می باشد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26